How to use Pacify in a sentence as a verb

Compound sentece using the word pacify.

Quote Examples using Pacify

Opasna riba ulovljena u Jadranu! Dubrovački Prirodoslovni muzej izvijestio je nedavno da je riba ulovljena kraj otoka Jakljana dosad nezabilježena vrsta u Jadranskom moru, a riječ je o vrsti ribe Lagocephalus sceleratus. Bila je duga 66 centimetara a imala je 3,5 kilograma. Ova indijska-pacifička vrsta u Sredozemno more stigla je kroz Sueski kanal i spada u tzv. Lesepijske migrante. Od 2003. godine više puta je zabilježena njezina pojava uz obale istočnoga Sredozemlja i u Egejskom moru. Riba predstavlja rizik za ljudsko zdravlje, jer njezina koža i unutarnji organi sadrže tetrodoksin, koji može paralizirati živčani i respiratorni sustav. No u Japanu, Egiptu i Turskoj prodaje se ilegalno jer se smatra poslasticom.

Anonymous

Related Sentences for Pacify

Serigne Touba a dit : j'ai troqué mon libre arbitre contre ta volonté souveraine, depuis que mon cœur s'est pacifié

Pacify definitions

verb

fight violence and try to establish peace in (a location)

verb

cause to be more favorably inclined; gain the good will of

See also: appease assuage conciliate gentle gruntle lenify mollify placate