How to use Amnesty in a sentence as a noun

Amnesty ex in sentence.

Quote Examples using Amnesty

Bojkot Zemana a Fischera!!! Předevčírem proběhlo setkání cca 70 občanských iniciativ a celé řady dalších osobností v DOXu v Praze. Důvodem našeho setkání bylo hledání řešení a společného postupu k nápravě škod způsobených amnestií. Na podání stížnosti k Ústavnímu soudu pracujeme. Současně jsme si však uvědomili, že ve stínu skandálu s amnestií, který zabíral v minulých dnech pozornost celé země, probíhá veledůležitá volba prezidenta. Ani po desítkách minut a mnoha návrzích jsme nebyli schopni nalézt společného kandidáta, kterého podpoříme. Naopak naprosto zřejmý byl soulad celého sálu ohledně toho, že je třeba ze všech sil zabránit zvolení Zemana, autora opoziční smlouvy, která naši zemi přivedla do současné krize, nebo poslušné figurky bez vlastního názoru Fischera. Za oběma kandidáty stojí zájmy, které se neslučují se zájmy občanů naší země. Bohužel za nimi stojí také velké peníze na předvolební kampaň. Jejich zvolení by vedlo ke konzervaci a prohloubení úpadku naší země. Dohodli jsme se, že všichni vyzveme občany v našich komunitách k bojkotu Zemana a Fischera. Prosíme tentokrát běžte k volbám a nevolte tyto dva mediálně protěžované kandidáty. Pokud můžete sdílejte tuto výzvu mezi své přátele, hovořte s lidmi ve svém okolí. Jde o mnoho. Děkujeme

Anonymous

Je úplně jedno kdo koho zvolí, a jakej "král" to povede. Chleba nám to nezlevní, nic se nezmění, Změní se jenom člověk, kterej tam seděl. Myslim že to co předvedl Klaus s amnestií už asi horší být snad nemůže, ať to bylo správný nebo špatný rozhodnutí. Ale výsledek je pokaždý stejnej, každej prezident udělal svoje.. pořád se tam něco děje,peníze nejsou, zvedají se daně, snižují se platy .. tohle žádnej prezident, ať se jmenuje Svatej Josef nezmění...

Anonymous

Každý jako by si s gustem kopnul do prezidenta Klause a jeho amnestie 82 % občanů je přesvědčeno, že se jedná o nejhorší akt. Odvážní starostové sundávají jeho portréty z veřejných místností. Je otázkou, co je hodno kritiky, jestli prezident Klaus nebo amnestie. Domnívám se, že předmětem kritiky je prezident Klaus a ne jeho rozhodnutí. Amnestie je aktem milosrdenství, kterého se dostává zejména těm osobám, které si to subjektivně, ale ani objektivně nezaslouží. Amnestie je sice právním krokem, ale není přezkoumáváním rozhodnutí soudu, a to ani v osobní ani v individuální rovině, jakou je milost pro konkrétního jednotlivce. Domnívám se, že všichni, kteří z právních pozic kritizovali „neználkovství“ Klause a jeho amnestičního minitýmu, zapomněli, že jediným smyslem je milosrdenství, a opět zdůrazňuji milosrdenství. Pokud prezident Klaus rozhodl prapodivně, rozhodl zcela se svojí dosavadní praxí, kdy milosti zásadně uděloval ve věcech skončených a tam, kde zpravidla již došlo k nástupu do výkonu trestu. Nechci přirovnávat Klause k Havlovi, ale dobře si vzpomínám, jak dostal Havel vynadáno na začátku devadesátých let. Najednou je jeho amnestie obdivovaná a Klausova zatracovaná, přitom zcela objektivně vystavila všem nám profesionálním právníkům vysvědčení za zásadní vady českého potažmo evropského právního řádu. Nejkřiklavějším je bezesporu fakt, že v bagatelních trestních věcech zná trestní represe oblíbenou dvojici podmínka, po které následuje jako druhý stupeň trest odnětí svobody okolo šesti měsíců až jednoho roku. Pokud jsme se společensky dohodli na tom, že zlodějům nebudeme sekat ruce a podíváme se na strukturu tohoto trestání, je zjevné, že podmínky nic neřeší a tresty odnětí svobody v rozmezí 6 až 12 měsíců naopak vedou k tomu, že veškeré doposud nenabyté „zkušenosti“ se delikventi ve vězení naučí. A to nejenom technické, směřující k získání nových dovedností při otevírání zamčených dveří, ale i sociální směřující k přesvědčení, že celkově je pro ně výhodnější nepracovat a krást. Trestáním těch, kteří dostali současnou amnestii ve věcech bagatelních, ve skutečnosti vytváříme dokolečka vězeňskou populaci, která stojí společnost peníze na jejich živení a dále stojí peníze, o které přicházíme tím, že z těchto drobných zlodějíčků vytváříme ty, které daně neplatí, a dál kradou. Skoro 8 000 lidí je opravdu moc. Navíc nechápu, proč se nemůžeme vrátit k rozumné strategii trestu v délce 14 dnů či týdne za výtržnosti, za drobné krádeže, trestu jako za Rakouska – Uherska. Takové tresty by byly opravdu výchovné, odstrašující, neboť pobyt ve vězení není opravdu žádný med a současně by měly ten efekt, že delikventi nezískají pro nedostatek času potřebné kriminální dovednosti. Že zrovna tohle nikoho z kritizujících profesionálů nepálí, dokazuje, jak jsme slepí při nazírání na trestně právní politiku. Pro zastánce tvrdých trestů lze připomenout, že krátké trestání k výchovným trestům odnětí svobody znají i v USA, kde se jinak s výměrami trestů odnětí svobody moc nemažou. Daleko zábavnějším je ovšem nářek nad zastavením kauz, které trvají déle než osm let. Aby to pochopil každý, nejde o dobu osmi let od okamžiku, kdy se zločin stal, a ani o dobu osmi let od okamžiku, kdy jej policie začala vyšetřovat, ale od okamžiku, kdy policie našla konkrétního viníka a ukázala na něj prstem do doby pravomocného rozhodnutí soudu. Pochopil bych, kdyby dvě nebo tři kauzy z počátku devadesátých let, byly vyšetřovány tak dlouhou dobu, než se to státní aparát naučí, nejsem však schopen pochopit, proč zpracování, byť i ekonomicky složitých kauz trvá takovou dobu při pravomoci státu a zejména fyzických a ekonomických zdrojích čítajících tisícovky policistů, byrokratů a obslužného personálu. Vím, jak spravedlnost funguje a proč se to tak dlouho táhne, ale to není ani v nejmenším omluvou. Je to naopak poukazem na to, že jsme si navykli dlouhodobě tolerovat neschopnost státu právo prosadit. A to pomíjím takovou drobnost jako, že fakt, že trest přichází po osmi a více letech, je výsměchem poškozeným a stejně tak i pachatelům. Ti už prostě trest neberou za trest, ale za pomstu a jediné co si z věci vezmou je, že právo se umí jenom mstít a nezaslouží si respekt. JUDr. Václav Vlk

Anonymous

Pane presidente Klausi, vaše tvrzení že nesouhlas s amnestií je práce vašich politických oponentů mi vzhledem k tomu, že váš politický život končí cca za měsíc, přijde přitažené za vlasy. To že jste omilostnil zloděje a tuneláře prostě neomluvíte. A vámi propagovaná idea o druhých šancích je směšná. Tak si jen počkejme, s kým se v budoucích měsících spojíte, kdo podpoří vaše narcisistní vyjádření o čemkoli a vaše názory na cokoli, finančně, schválně který chudák ukřivděný tunelář to bude. V tuto chvíli jste pro mne nedůvěryhodný zaprodanec. Budu se těšit, co nám povíte tak za půl roku. Jistě to bude stát za to. A přeji nám všem Čechům lepšího prezidenta, než jste byl vy. Což, na druhou stranu , asi nebude tak težké.

Anonymous

Taktéž cituje pana Horáčka, jelikož taktéž souhlasím: "Tohle mě... tak nějak smutně pobavilo. Pan Fischer napsal panu Klausovi, že s jeho amnestií nesouhlasí. Fajn, ale píše tam to, co už dávno řeklo tisíce jiných a posílá to dnes. Připomíná mi to člověka, kterej byl v KSČ, proti jejíž "vedoucí úloze" se vzedmula lidová revoluce. Uvažoval a uvažoval, Husák šel do důchodu, Havel na Hrad. Pak se rozhodnul: Už nebudu komunista, ale demokrat - a bouchnul tou rudou knížkou o stůl. Hrdina sázek na tutovku. S určitou životní zkušeností k tomu podotýkám: takové sázky oprávněně moc nevynášejí."

Anonymous

Vypořádání amnestie může trvat až rok. Soudy nedostaly peníze na přesčasy Vyhlášení částečné amnestie prezidentovi zabralo několik minut. Svým úkonem však přidal obrovské množství práce soudcům, kteří budou vymazávat nejrůznější tresty, včetně podmínečných, ještě několik měsíců od amnestie. V extrémním případě to může trvat až rok. Informuje o tom čtvrteční Právo. Současně s amnestií totiž k soudcům nedorazily peníze, které by mohli dostat např. za práci o víkendech.

Anonymous

Způsobný občan tohoto státu rozhodně přivítal vyjádření Předsedy Ústavního soudu, že prezidentská amnestie byla připravena diletantsky. Premiér se měl zdržet před svým podpisem prezidentského rozhodnutí a důkladně zvážit následky, a také chápat svoji odpovědnost. Projevený výraz milosrdenství je nanejvýš sporný, jestliže dostává občany do svízelné situace svých oprávněných nároků a také nepřijatelný, a to především z důvodu upřednostnění zločinu oproti slušným lidem - daňovým poplatníkům. Příprava amnestie měla být svěřena renomovaným odborníkům, kteří mají bohaté a značné zkušenosti z předchozích amnestií. Povšechný názor obyvatelstva směřuje pouze k určité možnosti milosrdenství toliko k pravomocně odsouzeným pro nedbalostní trestné činy. Do budoucna budeme přinejmenším utěšeni, že dosavadní prezident nebude moci již dále uskutečňovat taková neuvážená rozhodnutí. Premiér by měl inferovat pozitivní uzavření a abdikovat na svoji politickou pozici.

Anonymous

Vyjádření Táni Fischerové k novoroční amnestii prezidenta ČR Odhaduji, že po vyhlášení překvapivě rozsáhlé amnestie vejde Václav Klaus do historie jako prezident tunelářů. Tím nevyviňuji ani premiéra Petra Nečase, který ji spolupodepsal. Václav Klaus v minulosti nikdy neřekl slovo o únicích miliard, ke kterým docházelo v průběhu jeho politického působení, naopak s mnoha lidmi, kteří je způsobili, byl vídán na veřejnosti a udržoval s nimi přátelské kontakty. Tato amnestie definitivně zmařila naději, že u nás bude fungovat právo a ti, kdo ožebračili naši zemi, se budou odpovídat. Zůstává otázka, zda právě toto nestálo za tajnůstkářsky udělenou amnestií, která navíc způsobila komplikace soudcům, vězeňské službě i mnohým propuštěným vězňům, kteří se nemají kam vrátit a nemají prostředky na živobytí, takže lze očekávat, že se opět uchýlí k trestné činnosti. Táňa Fischerová

Anonymous

S amnestií nesouhlasím, naprosto. Jen mi přijde že to je opravdu spíš o Klausovi než o amnestii. Hledal jsem a nikde nenašel podobný výplod páně Rychetského k amnestii V. Havla. Pročpak?

Anonymous

"Tohle mě... tak nějak smutně pobavilo. Pan Fischer napsal panu Klausovi, že s jeho amnestií nesouhlasí. Fajn, ale píše tam to, co už dávno řeklo tisíce jiných a posílá to dnes. Připomíná mi to člověka, kterej byl v KSČ, proti jejíž "vedoucí úloze" se vzedmula lidová revoluce. Uvažoval a uvažoval, Husák šel do důchodu, Havel na Hrad. Pak se rozhodnul: Už nebudu komunista, ale demokrat - a bouchnul tou rudou knížkou o stůl. Hrdina sázek na tutovku. S určitou životní zkušeností k tomu podotýkám: takové sázky oprávněně moc nevynášejí." MH

Anonymous

Maj to dobře promyšlené s tou amnestií ... a všechny prachy daňových poplatníků vyhozeny z okna .. né jen že nás ty lidi:okrádali,pak jsem je složitě zatýkali,pak je ve vězení živili aby nás neohrožovali .. pak si řekne něakej zloděj propisek že vypustí psy ani se neřešilo koho ... zloděje z cestovek,vrahy,násilníky,podvodníky .. ovšem nepustili třeba chlápka co přemalovával bilordy politiků ... tohle není normální a už vůbec né demokracie

Anonymous

Prezident je vyděšen, že může skončit v nemilosti občanů. Nejde o kritiku samotné amnestie, jde o atentát na mou osobu, na mé postoje, na můj význam v dějinách. Tak se dá shrnout reakce prezidenta Václava Klause na výtky, které provázejí jeho rozsáhlou a v Evropě nebývalou amnestii. Muž, který o sobě nikdy nepochyboval, který si nepřipouští, že by chyboval, je najednou šokován, že poslední týdny svého mandátu stráví v roli ochránce zlodějů. Patří mu to, říká pan Patizon, on skutečně byl dvacet let ochráncem zlodějů, defraudantů a tunelářů. Klaus nikdy nepřipustil, že byl ochráncem bankovního socialismu devadesátých let, kdy finanční domy půjčovaly kdejakému šíbrovi, a byl jím i poté, co jim předchozí peníze nevracel. Stálo to dohromady zhruba pět set miliard korun a platí je daňoví poplatníci. Tento bankovní socialismus byl otcem i matkou následných korupčních a defraudačních zločinů. Klaus to ovšem tak nikdy nevnímal, nikdy nepochopil, že bohatství zlodějů stojí na ztrátě a ústrcích drobných střadatelů a živnostníků. Udělit tunelářům amnestii pro něj tedy není žádným úletem. Možná si ani neuvědomuje, co způsobil. Podobně jako si feťák neuvědomuje, že jeho drobné krádeže kvůli penězům na drogu přinášejí někomu utrpení. Klaus byl a je závislý na moci, na obdivu, na pochlebování. Bez ohledu na to, jaké nonsensy to přináší. Amnestií bez filosofie, vyhlášené v nepravý čas a pro lidi, kteří do velké míry ztělesňují výhrady občanů proti současnému stavu společnosti, může prezident přijít i o důvěru části svých slepých obdivovatelů. Jeho projev, kdy obviňuje média z rozpoutání kampaně proti jeho osobě, je výraz jeho slabosti. Místo toho, aby vysvětlil, proč se rozhodl, jak se rozhodl, kdy jej myšlenka na amnestii napadla, jak vznikala její koncepce a kdo mu radil – jedině tak se může pokusit svůj dekret obhájit –, hledá vinu kolem sebe. Pan Patizon říká – současný prezident se touto reakcí zařadil po bok totalitářským papalášům, které si pamatujeme z dob socialismu. Vidí to stejně jako oni – občané podle něj neprotestují, protože se opravdu zlobí, ale proto, že chtějí zničit jeho autoritu. Totéž si myslel poslední významný šéf komunistické strany Milouš Jakeš. Snad se i Klausova doba, stejně jako kdysi Jakešova, chýlí ke konci.

Anonymous

Ubohost kopejte si všichni do Klause a však kdo z Vás se dokáže postavit a říct názor se kterým stojíte proti všem... Historie ukáže, že současné vlády ve "vyspělých zemích" jsou ta nejhorší katastrofa co přišla. Současné dluhy jsou splatitelné tak možná za 200 let, jestli vůbec. Vytvořili jsme si armádu na státu závislých ovčanů, kteří stále chtějí za méně více a více... V Evropě a v USA dnes pomalu vzniká kryptofašistická diktatura lidí, kteří si dluhem koupili snad všechny země. A lidé, kteří jsou proti tomuto systému zotročování, jsou samozřejmě pranýřováni. Protože se nám přeci planeta globálně otepluje, protože přeci nejlepší cesta jak vyřešit dluhy je zadlužovat další a další země, a nejlepší způsob vlády je sociální stát, který pomáhá stále se rozrůstající hordě nejrůznějších pseudomenšin. Stát který trestá za co by kdyby, který reguluje a nařizuje. A bez dotací by jsme ani na kole jezdit nemohly, když by nebyli všechny krásné ciklostezky. Toto všechno a mnohé další je co Klaus napadá... A ano uznávám ho jako politika, protože jako jediný je schopen vyslovit pravdu... A není se co divit, že je na něj pořád jen za každý krok pliváno, když všem socialistům boří jejich vzdušné zámky o státem regulovaném blahobytu pardon chudobě a otroctví pro všechny. Co jiného je to že vydělávám a z mého příjmu je systematicky více a více ukrajováno a aby se pokryly zisky těch co tuto krádež legalizují a glorifikují ve jménu většího dobra !!! Morálku nejde uzákonit. Tu je třeba hledat v každém z nás.

Anonymous

'... prý uniknou trestu pachatelé nejvážnějších hospodářských trestných činů ... Padají dokonce jména. Vítek a Smetka, Eliáš a Tůma, Rázlová ... Smetka si odpykává dvanáctiletý trest. Amnestie se na něho nevztahuje. Vítkovi, Eliášovi a Tůmovi hrozí dvanáctiletý trest. Amnestie se na ně nevztahuje. Rázlové hrozí dvanáctiletý trest. Amnestie se na ní nevztahuje... Tento týden se zapíše černými literami do dějin české žurnalistiky. Nesouhlasím s amnestií. Ale o tu tady nejde...'

Anonymous

Velmi zajímavé: Otevřený dopis p. Václavu Klausovi Dobrý den, pane Klausi, jsem skoro stejně starý člověk, jako Vy a chtěl bych Vám vyjádřit absolutní nesouhlas a zklamání s Vaším, konečně posledním novoročním projevem ve funkci prezidenta naší rozkradené a nekompetentními činy ODS zničené republiky, které jste Vy inicioval jejím založením, kuponovou privatizací a dalším korupčním vládnutím Vašich vlád i vlád ČSSD, které jste umožnil oposmlouvou s p. Zemanem. ODS byla první, u které se korupce provalila. Váš výrok o "různých našeptávačích" si nezadá s výroky Gustáva Husáka o "samozvancích a ztroskotancích". O korupci, kterou můžeme sledovat na každém kroku, kterou Vaše ODS všemožně praktikuje a brání jejímu vyšetřování změnou ministrů, policejních prezidentů a státních zástupců, jste se ani v jednom ze svých novoročních projevů nikdy nezmínil. Vy jste byl původcem jejího zavedení, vědeckého rozvíjení a nikdy jste proti korupci nic neudělal. Vaše vyjádření, že jsme se ještě nikdy neměli tak dobře, jako v současnosti, svědčí o Vašem odtržení od běžného života obyčejných lidí, nezaměstnaných, důchodců, handikapovaných a lidí na okraji společnosti, kam se mnozí nedostali pouze vlastním přičiněním. Myslím, že z jejich hlediska jsme se neměli ještě nikdy tak špatně. Nyní, v posledním záchvatu moci, jste ještě účelovou prezidentskou amnestií omilostnil skoro všechny korupčníky, kteří se vyjímečně přece jen do soukolí naší spravedlnosti, politiky ve svůj prospěch ovlivňované , dostali. To je pěkná koruna na Vašem zakončení druhého funkčního období, nic horšího už jste této společnosti udělat nemohl. Tím jste rozhnodně zvýšil důvěru občanů v právo, spravedlnost a v tuto, jak Vy říkáte, nejlepší formu parlamentní demokracie. Musím Vás ubezpečit, jak jsem z Vašich úst uslyšel, že jste vyhlásil amnestii, že...

Anonymous

Jeden z dotazů posledních dnů: ...,,sundala vaše obec portrét prezidenta?" Odpověď je ne. Nesouhlasím s amnestií v tomto rozsahu, ale zároveň zásadně nesouhlasím s podobným protestem. Na základě toho, co se o amnestii říká a co i obnáší, ...pohrdát svým prezidentem natolik, že nestrpím jeho portrét. Je jako bych s ohledem na nějaké rozhodnutí vlády....... ,,začal pálit vlajku naší republiky". I pan prezident je znakem naší státnosti. S pozdravem Václav Vostradovský - starosta obce Kvilda

Anonymous

Hmm, tak bud velka nahodicka nebo pan Vlastik asi vedel, co se chysta. Jinak by se asi tezko jeste jako hledany vracel do CR: Minimálně zarážející je fakt, že Vlastník se vrátil do vlasti loni 18. prosince, tedy krátce před amnestií. "Ačkoli na něj byl vydán mezinárodní zatykač. Zadržen byl na letišti při běžné pasové kontrole. Jestli byl jeho návrat náhoda, nebo zda to nebyla náhoda, skutečně nevím...," konstatovala státní zástupkyně. Kdyby zůstal v zahraničí i po 31. prosinci, Klausova amnestie by se na něj nevztahovala.

Anonymous

>>Minimálně zarážející je fakt, že Vlastník se vrátil do vlasti loni 18. prosince, tedy krátce před amnestií. "Ačkoli na něj byl vydán mezinárodní zatykač. Zadržen byl na letišti při běžné pasové kontrole. Jestli byl jeho návrat náhoda, nebo zda to nebyla náhoda, skutečně nevím...," konstatovala státní zástupkyně.<<

Anonymous

...aby se předešlo různým svévolným aktům prezidenta v případě amnestií, byla do ústavy vtělena právě kontrasignace premiéra. Pokud ústava říká, že za kontrasignovaná rozhodnutí odpovídá vláda, je jasné, že premiér může odepřít kontrasignaci z jakéhokoli důvodu. Na něho totiž dopadá hlavní odpovědnost za takovéto rozhodnutí. Takže jsem amnestii nemohl nepodepsat,“ dodal Nečas. Taky zralej

Anonymous

Nečas mohl Klause klidně zastavit, míní ústavní právníci. Já dodávám. Neudělal to. V našem státě ruka ruku myje. Nebo já mě ty tobě. Klaus podepsal všechny nový zákony na rok 2013 včetně daní. Tak proč by to Nečas Klausovi nepodepsal. A ať mi nikdo netvrdí, že to tak není.

Anonymous

Prezidente, nestěžujte si na novináře, kteří píší pravdu o Vaší amnestii, nestěžujte si na starosty a ředitele škol, kteří sundávají Vaše obrazy, protože za všelidový výraz opovržení vůči Vaší osobě si můžete především Vy sám! Po sametové revoluci jste byl dlouho ve funkci premiéra a Vaše vlády připravovaly velkou kuponovou privatizaci. Bez potřebného právního rámce vznikaly investiční fondy, jako houby po dešti, řada podvodníků získala podniky v dobrém stavu a vytunelovala je, řada manažerů fondů vytunelovala samotné investiční fondy a tisíce lidí díky těmto činům v mnoha vykradených podnicích přišly o práci. Na kritiku tehdejšího vývoje a počátky praní špinavých peněz jste v oněch dobách poukazoval výrokem, že není rozdílu mezi čistými a špinavými penězi. V dobách raného, dravého kapitalismu v Československu a poté v České republice, se přelévaly miliardové hodnoty do soukromých kapes díky podvodům, které nebylo možné často potrestat, protože zákony, které jste jako premiér ve vládě schvaloval, byly mnohdy děravé, jako cedník. Vaše vládnutí této zemi umožnilo pohádkové zisky několika gaunerům, kteří bez vlastního přičinění, jenom díky politickým kontaktům a informacím, ovládli obrovský kapitál a většinu naší ekonomiky. Jak rostly náklady na volební kampaně, rostly i desátky odváděné politickým stranám. V roce 1998 jste s Milošem Zemanem vymysleli opoziční smlouvu a zničili tak normální kontrolní funkci opozice, která je běžná ve fungujících demokratických společnostech. Po prohraných volbách v roce 2002 pro Vás spolustraníci našli důstojné místo na Pražském Hradě, abyste příliš nepřekážel. Dokonce se prostřednictvím dohod hodně postarali, abyste prezidentské volby vyhrál. V roce 2007 jste kandidoval znovu a díky nechutným zákulisním tahanicím a nátlaku na některé poslance a senátory jste je vyhrál znovu. Nedávno, několik dnů před zvolením Vašeho nástupce jste se rozhodl omilostnit i těch pár darebáků, na které spravedlnost mohla přece jen dosáhnout. Nevymlouvejte se na dlouhou dobu soudních řízení, protože i dílem Vaší viny je právní prostředí v této republice takové, jaké je. I díky opoziční smlouvě byla řada ekonomických kauz zametena pod koberec. Svojí amnestií jste poškodil statisíce poctivých lidí, kteří byli oněmi darebáky podvedeni a zřejmě se díky Vám nikdy nedomohou svých práv. Svým ohavným krokem jste pošlapal práci těch vyšetřovatelů a soudců, kteří svoji práci dělali dobře a neúplatně. Všem těmto lidem a především poškozeným, jste se svým krokem vysmál do očí, abyste se zavděčil darebákům, kterým jste svým dílem v 90. letech umožnil roztáčet kola ekonomiky. Ti, které jste omilostnil, Vám to určitě nezapomenou a postarají se, abyste ve svém politickém důchodu nezůstal o vodě a skývě suchého chleba. Nikdy jsem si Vás nevážil, nikdy jsem Vás nevolil a styděl jsem se za Vás, za reprezentanta naší země. Váš poslední čin je podlý a hanebný a věřím, že za své činy proti lidem této země se budete zodpovídat. Premiér Nečas nese rovněž svoji odpovědnost za podpis hanebné amnestie pro tuneláře a je mi srdečně jedno, jestli svůj podpis pod ni připojil výměnou za Váš podpis daňovým zákonům. Vrána k vráně sedá a Vám, ani premiéru Nečasovi už nevěří nikdo. Odejděte a už se neukazujte na veřejnosti! Nezasloužíte si čestné místo v naší historii! Měli jsme v dějinách prezidenta osvoboditele i prezidenta budovatele. Vy však můžete vejít do dějin nanejvýš jako prezident tunelářů!

Anonymous

Městská policie v Jablonci nad Nisou ve spolupráci s Policií České republiky monitoruje situaci ve městě v souvislosti s vyhlášenou amnestií. Posíleny jsou hlídky v centru města a také na autobusovém a vlakovém nádraží. Žádné přestupky proti veřejnému pořádku zatím strážnici nezaznamenali. Několik desítek propuštěných vězňů navštívilo od středy minulého týdne i oddělení sociální péče na jabloneckém magistrátu. V případě potřeby vystaví kurátorka klientovi doporučení na vyplacení mimořádné dávky okamžité pomoci, kterou pak vyplácí úřad práce.

Anonymous

Prezident je vyděšen, že může skončit v nemilosti občanů Článek Diskuse: Nejde o kritiku samotné amnestie, jde o atentát na mou osobu, na mé postoje, na můj význam v dějinách. Tak se dá shrnout reakce prezidenta Václava Klause na výtky, které provázejí jeho rozsáhlou a v Evropě nebývalou amnestii. Muž, který o sobě nikdy nepochyboval, který si nepřipouští, že by chyboval, je najednou šokován, že poslední týdny svého mandátu stráví v roli ochránce zlodějů. Patří mu to, říká pan Patizon, on skutečně byl dvacet let ochráncem zlodějů, defraudantů a tunelářů. Klaus nikdy nepřipustil, že byl ochráncem bankovního socialismu devadesátých let, kdy finanční domy půjčovaly kdejakému šíbrovi, a byl jím i poté, co jim předchozí peníze nevracel. Stálo to dohromady zhruba pět set miliard korun a platí je daňoví poplatníci. Tento bankovní socialismus byl otcem i matkou následných korupčních a defraudačních zločinů. Klaus to ovšem tak nikdy nevnímal, nikdy nepochopil, že bohatství zlodějů stojí na ztrátě a ústrcích drobných střadatelů a živnostníků. Udělit tunelářům amnestii pro něj tedy není žádným úletem. Možná si ani neuvědomuje, co způsobil. Podobně jako si feťák neuvědomuje, že jeho drobné krádeže kvůli penězům na drogu přinášejí někomu utrpení. Klaus byl a je závislý na moci, na obdivu, na pochlebování. Bez ohledu na to, jaké nonsensy to přináší. Amnestií bez filosofie, vyhlášené v nepravý čas a pro lidi, kteří do velké míry ztělesňují výhrady občanů proti současnému stavu společnosti, může prezident přijít i o důvěru části svých slepých obdivovatelů. Jeho projev, kdy obviňuje média z rozpoutání kampaně proti jeho osobě, je výraz jeho slabosti. Místo toho, aby vysvětlil, proč se rozhodl, jak se rozhodl, kdy jej myšlenka na amnestii napadla, jak vznikala její koncepce a kdo mu radil – jedině tak se může pokusit svůj dekret obhájit –, hledá vinu kolem sebe. Pan Patizon říká – současný prezident se touto reakcí zařadil po bok totalitářským papalášům, které si pamatujeme z dob socialismu. Vidí to stejně jako oni – občané podle něj neprotestují, protože se opravdu zlobí, ale proto, že chtějí zničit jeho autoritu. Totéž si myslel poslední významný šéf komunistické strany Milouš Jakeš. Snad se i Klausova doba, stejně jako kdysi Jakešova, chýlí ke konci.

Anonymous

Jak dlouho dopředu jste věděl o tom, že prezident amnestie chystá, a s kým jste se radil, zda ji máte podepsat? Proč o tom nejednala vláda? O úmyslu prezidenta rozhodnout o amnestii jsem byl informován před vánočními svátky. Konzultace technického a legislativního rázu poskytl ministr spravedlnosti. Je ústavní zvyklostí, že premiér nemusí vládu informovat předem, a nestalo se tak ani v případech amnestií za prezidenta Václava Havla. Chci zdůraznit, že vše musí kvůli riziku neklidu ve věznicích probíhat v maximálním utajení." -- Hm, já jsem o tom, že bude amnestie slyšel poprvé někdy v září. Tož to asi bylo utajeno opravdu dobře.

Anonymous

Jeden z dotazů posledních dnů: ...,,sundala vaše obec portrét prezidenta?" Odpověď je ne. Nesouhlasím s amnestií v tomto rozsahu, ale zároveň zásadně nesouhlasím s podobným protestem. Na základě toho, co se o amnestii říká a co i obnáší, ...pohrdát svým prezidentem natolik, že nestrpím jeho portrét. Je jako bych s ohledem na nějaké rozhodnutí vlády....... ,,začal pálit vlajku naší republiky". I pan prezident je znakem naší státnosti. S pozdravem Václav Vostradovský - starosta obce

Anonymous

Ještě nikdy jsem neměla potřebu se veřejně vyjadřovat k tomu, co se děje v našem státěna v politice, ale to co se stalo během posledních dnů je pro mne neúnosné a to, že si zanadávám doma u televize už nějak nepomáhá. Od začátku nesouhlasím s amnestií, kterou udělil Václav Klaus 1/4 všech odsouzených. Zvláště proto, že tím zlegalizoval vše co se v tomto státě nakradlo a vytunelovalo od roku 1989 a myslím si, že žaloba na prezidenta za velezradu je zcela namístě. Co mě ale opravdu zvedlo ze židle byl včerejší Klausův výrok, že celá kampaň proti amnestii je pouze útok na něj samotného, snaha ho zastrašit a mediální kampaň, která manipuluje lidi proti němu. Pan Klausi, já nejsem žádná mediálně zmanipulovaná ovce. Mám svůj názor a s amnestií nesouhlasím ať o tom média mluví jakkoli. Velice se mne dotkl výrok, že kdo nesouhlasí s Klausem je zmanipulován. Nikdo z nás asi zatím nedokáže domyslet důsledky, která tato amnestie bude mít - předvším až dojde na náhrady škod obviněným u zastavených řízení a především poškozeným, kteří se již nikdy nedomohou spravedlnosti. Jedna věc mne mrzí velice - škoda, že nemám doma na zdi fotku Václava Klause. S velikým potěšením bych ji na prostest sundala a rozdupala.

Anonymous

Zprávy z Gottlandu: Gott navzdory všem očekáváním nekandiduje. Gotthaj se vyčerpá v prvním kole. Češi zvolí Schwarzbier. Fischerovi uplavou ryby a skončí až za Franzem. Franz rozhodne volby doporučením knížete, ale až ve druhém kole. Za skřípání zubů se přidají Sobotka a Roithová. Táňa a Bobo ne. Schwarzi vysviští z TOPky a z vlády a Kalousek půjde doprdele. Ozubená pleš se Zachrochtálkem taky. Klaus to má spočtený už dávno. Dienstbier se po předčasných volbách stane premiérem a bude popásat bolševiky na krátké lonži. Skončí sezóna v pekle.

Anonymous

Co to proboha všichni pořád maj s tou amnestií? Z vězení vyšlo přes 7000 amnestovaných, a ty zatim za 8 dní spáchali 90 deliktů! To snad neni ani v řádu statistický chyby statistik zločinnosti. V médiích lítaj názory, jako by amnestovaný byli jen samý gangsteři, lupiči, recidivisti a podobná spodina. Samožřejmě - ve vězení se taková spodina nachází a pokud jsme slušná společnost tak tam i patří. Bohužel se na některé z takových amnestie vztahovala a ty teď dělaj bordel. Ale jinak se z vězení dostali lidi, který třeba neplatili alimenty, nebo bezdomovci, co se tam šli přes zimu ohřát a najíst a tenhle hotel jim pak my platíme z daní! Když vidíme žebráka na ulici, korunu bysme mu nedali, neustále si stěžujeme na to, jak stát utrácí, ale "hotel Pankrác" bezdomovcům z daní zaplatíme rádi? Samozřejmě soucítím s "obětmi amnestovaných", a sem všema deseti pro to, aby při jejich potrestání soud příhlížel k tomu, že spáchali trestnej čin jen pár hodin po propuštění, a nesouhlasím s tim, že byli propuštěni i ti, kteří pohrdají českým právním systémem a dopustili se maření výkonu úředního rozhodnutí, ale pořád jsou tu tisíce těch, kteří seděli za nějakou hloupost, klukovinu, a my je museli živit z daní, když by bylo pro všechny lepší, aby byli v zaměstnání, vydělávali peníze a platili daně, místo toho, aby si zvykali, že stačí něco provést a stát se postará... Ano, amnestie se bohužel vztahuje i na tuneláře a miliardové podvodníky, na které se vztahovat nikdy neměla! To ale není chybou Klause, ale nekvalitní práce, kterou odváděla policie a česká justice za levicových vlád z počátku tohoto tisíciletí, kdy byly tyto kauzy vyšetřovány! Díky české parlamentní gerontokracii v nich často seděli a podporovali je títíž lidé, kteří nyní volají k odpovědnosti za své vlastní chyby jiné a nad vlastními rozhodnutími si nyní myjí ruce! Ta kampaň, která se teď rozpoutala proti Klausovi, se mi zdá přehnaná a její využití v prezidentské předvolební kampani je neseriozní populismus Paroubkovského typu. Je výplodem nenávisti, levicových komplexů a bezbřehý touhy po moci a korytu, která se na český politický scéně rozvinula místo snahy o konstruktivní spolupráci v zájmu republiky a nás všech, jejích občanů. Okamžité prohlášení ČSSD o tom, že za amnestii, kterou má podle ústavy České republiky prezident právo vyhlásit, bude usilovat o vyslovení nedůvěry vládě, mě v tomto názoru jen utvrzuje!

Anonymous

To ze mne dělá trubku nebo co?!!! Já mu seru na kampaň proti němu. Z druhé strany proč proti němu, každý na něj prdí, co by kdo měl z kampaně proti němu?. Mně štve tou amnestiíí a o tu jde hlavně. Ta amnestie ublíží akorát nám slušným lidem a hajzlíci se nám budou smát do xichtu dál. Ještě za jeho chybu bych ze svého měla dát jako odškodnění. Já něco v práci podělat, tak si to musím zaplatit sama. Chudáček všichni jdou proti němu, ježiši musíme mu pomoct pofoukat bebí a nebo ho toho zbavit takovou možností , kterou poddaní využili například v letech 1419 nebo 1618 a to i s ostatní pakáží tam v tom Práglu.

Anonymous

Related Sentences for Amnesty

Dienstbier si právě střelil do nohy s tou amnestií. myslela jsem si, že je chytřejší.

Musim se smát jak tupé stádo, informované zcela jednostranně a účelově informujícími médii, bučí nad amnestií. Jste snad opravdu tak naivní a myslíte si že bez amnestie by i po letech neschopnosti soudu rozhodnout někdo dostal nějaké odškodnění? Nenechte se vysmát.

A že si ,,Vášík" nevzpomněl s amnestií na novodobé politické vězně ?!

Mám silné nutkání napsat článek o panu prezidentovi a jeho amnestiích. Jenže, asi bych moc slušná nebyla a navíc on stejně dál tu kauzu odmítá řešit, tak proč se vůbec snažit. Leda že by na něj někdo vylil studenou vodu aby se probral...bez urážky pane prezidente, ale tohle se vám hodně nepovedlo.

Pan místostarosta má mezery ve vzdělání a nevidí si do úst. Ovšem vykřikovat své hlouposti do médií, to mu jde! No snad mu někdo, na přístím zasedání sdělí, že politické vězně pustil svojí amnestií už Husák a Havel následně, ca čtvrt roku na to, pustil zloděje i vrahy.

Už zejtra můžete někteří z vás rozhodnout jestli se za svojí zemi budete v zahraničí kůli prezidentovi stydět nebo budete hrdí. Volíme dobrou náladu. Volíme Karla Schwarzenberga!!!

Zajímavý názor, stojí za přečtení.. i když s amnestií beztak nesouhlasím

Karel Schwarzenberg se snaží podporou plejády osobností zakrýt Kalouskův stín. Strategie funguje, ale stačit to nemusí.

Neuvěřitelné, jak se z každého během pár dnů stali političtí odborníci. Hlavně ať jde každý volit, nechci zase poslouchat to "bože, co tam dělá?" a sám dotyčný si u voleb akorát leností mnul ruce doma. Zeman na Hrad, čáu

Obzvlášť pikantně působí poslední zpráva, podle níž necelé dva týdny před amnestií dorazil po osmi letech skrývání v cizině jeden z hlavních aktérů tunelu ve fondech Trend a Mercia, Miroslav Vlastník. Pokud by zde nebyl, amnestie by se na něj nevztahovala. Považovat tohle za souhru náhod lze jen stěží.

Nesouhlasím s amnestií a zvlášť ne v tomhle měřítku, ale zdá se, že pravda je zase jako vždy někde mezi.

Tak jak že je to s tou amnestií? No asi takhle.

Vlezu na FB a všichni mají statusy o amnestii, stejně s tím nic neuděláte :D

Každý by měl mít pár svých šílených snů. Kupříkladu kdo by nechtěl kočárek s rotačákem, nebo stříkající RC vrtulník?

Třeba se pletu, ale mám pocit, že Jan Švejnar propásl šanci stát se prezidentem.

Šéf ÚS Rychetský: "V kultivované zemi je v okamžiku, kdy se vyhlásí amnestie, už dávno připravený kompletní seznam lidí, kteří mají být propuštěni."

To ovšem není jednání hodné profesionální právničky, advokátky, ale nějaké táborové řečnice, podobně jako Zeman kdysi hřímal o spálené zemi a o tom, že z kůže členů ODS si budou vázat své stranické průkazy. Politikovi projde víceméně vše, právník by naopak měl být věcný. Jako třeba nejvyšší státní zástupce, doktor Zeman, který specifikoval počet významných kauz dotknutých amnestií na 18 nikoli 150, jak tady různí poblouznění agitátoři rozšiřují.

Já se teda nikdy politicky nevyjadřoval, protože mi za to ten bordel nestojí, ale pane Václave Klausi touto amnestií jste si myslím nejen u mě vysloužil titul Zmrd zmrdů posledních dvaceti let....

My níže podepsání jsme si plně vědomi toho, že s amnestií vyhlášenou Václavem Klausem už nic moc nenaděláme. Přesto chceme panu prezidentovi, kandidátům na post prezidenta České republiky i médiím dát zřetelně najevo svoji nevoli vůči tomuto rozhodnutí hlavy státu a to už jenom proto, aby si příští „pachatel dobra“ v pozici prezidenta naší země dobře rozmyslel, zda bude následovat příkladu Václava Klause a také propustí 6 000 pravomocně odsouzených zločinců na svobodu. Podobný čin totiž považujeme za výsměch poctivé a nelehké práci českých policistů, státních žalobců a soudců, stejně jako zmaření miliard korun utracených na dopadení, usvědčení a odsouzení dotyčných osob, náhle zproštěných výkonu zaslouženého trestu. Nepovažujeme tento krok za správnou cestu, jak oslavit 20 let naší státnosti, stejně jako si nemyslíme, že by se jednalo o dobrý signál vůči nám slušným občanům.

Sdílet nestačí, je potřeba podepsat po rozkliknutí, možná je to k ničemu, ale pokud také nesouhlasíte s Klausovou amnestií, připojte se a podepište*D*

Tak kdo podplatil noviny aby šli proti Klausovi s amnestií? už vidím jak toho kandidáti na prezidenta využijí a budou ho kritizovat, aby si polepšili reputaci, trapáci...

Via Bořek Slezáček: "Dovoluji si ještě jeden příspěvek do hysterické debaty o amnesti, která bohužel obrátila značnou část veřejnosti proti propuštěným, místo aby jim začlenění pomohla zvládnout":

Klaus mimodek sebral justicnim gaunerum hracku a ti mu to ted davaji sezrat. Oooo, jak ceske :-D

Český rozhlas 6, řečeno přesně tak jak to je s amnestií.

Amnestie!!! Pobavil mě argument, že amnestii si zaslouží případy, které se vlečou "neúměrné dlouho". Vždyť soudkyně Kaplanová a další jí podobní protahují případy pasáků a tunelářů tolik let právě proto, že počítají s nějakou amnestií!!! A za 12 let se vždycky nějaká ta vhodná amnestie najde!!! Měli by být souzeni tito soudci - a ne omilostněni tito obžalovaní!!!

Já bych to s tou amnestií viděla spíš takhle a ne že je Klaus ostudou národa apod., jak tady včera někdo vložil.....každýho věc...

Včera jsem v souvislosti s amnestií z vysoce postavených úst několikrát v rádiu a televizi slyšel "kontrAverze". Vím, že všichni víte, ale pro pořádek: kontrOverze, kontrOverzní.

Dovoluji si ještě jeden příspěvek do hysterické debaty o amnesti, která bohužel obrátila značnou část veřejnosti proti propuštěným, místo aby jim začlenění pomohla zvládnout:

Přátelé již týden chodím k soudům a co tam se děje!!!!Pan prezident si neuvědomil, že svojí hrůznou amnestií nezruší jen lumpům a tunelářům velké tresty, ale hlavně to, že s ní zaměstná 99% lidí ze soudů,vězeňství, sociálních úřadů, úřadů práce, azylových domů a především policistů, kteří řeší zvýšenou trestnou činnost!!!!!Jediné co těmto lidem popřát držte se!!!

Hanya 4,5 thn hukuman koruptor sekelas angie... merdeka lah para koruptor, ntar potong grasi, amnesti dan abolisi tinggal 4 bulan, potong masa penahanan, habis.... he he he...

Co se mi honí hlavou ??? Musím znova opakovat - že tou amnestií,se Klaus stal největším tunelářem doby !!! Připravil tuto zemi a tisíce lidí o miliardy !!! Tady nejde o debilitu pane Rychetský,tady jde o zlodějnu z titulu funkce !!!

„Chci zdůraznit, že amnestie je výsostným právem prezidenta republiky. Je vyhlašována ve formě rozhodnutí prezidenta republiky. Individuální akt soucitu a milosrdenství. Nemůže podléhat politickým dohodám,“ řekl premiér Nečas na tiskové konferenci.

Neberte to prosím zase někdo tak, že útočím na pana Klause a že jsem zmanipulován médii a nebo že mám strach že pan prezident bude dál aktivní v politice. Jen říkám, a za tím si stojím, že amnestie takto podaná je diletantismus, jako si asi myslí i předseda Ústavního soudu...

Člověk se po osmi letech ukrývání vrátí domů, aby se konečně vydal spravedlnosti a Klaus všechno pokazí! Ach, ty pitomý náhody....

"Jsme svědky neuvěřitelného diletantismu. Od roku 1920 všechny amnestie připravovala vždycky vláda v čele s ministrem spravedlnosti, nikoli Hrad," uvedl šéf ÚS Rychetský pro Hospodářské noviny s tím, že vláda musí mít předně přehled o dopadech amnestie.

Nesouhlasíte s nedávnou amnestií? Zasmějte se s námi na toto téma!

Vědci z university v Leedsu prováděli průzkum, který potvrdil naši tendenci jednat jako ovce, když bezděčně následujeme dav, jako bychom ani neměli svou vlastní uvažující mysl.

Osm let se jeden z manažerů vytunelovaných fondů Trend a Mercia Miroslav Vlastník skrýval v zahraničí před českými úřady. Do Česka se vrátil necelé dva týdny před prezidentskou amnestií,... Pokud by zůstal v cizině i po Silvestru, amnestie by se na něj nevztahovala. ...mno

Těžko říci, zda nešlo o kombinaci diletantismu Nečase a profesionality Klause. Vzhledem k tomu, že ODS, TOP 09 a VV dostaly ve volbách více hlasů než současná opozice, tedy ČSSD a KSČM, máme vládu diletantů. Už aby byly volby...

Přátelé, toto není dogma, ani jediná možná varianta, ke které bychom vás chtěli přesvědčit, můžete s naším rozhodnutím a argumenty, které se dočtete polemizovat a nesouhlasit, nicméně, považujeme za správné "nabídnout svůj novinářský pohled na neopakovatelnou situaci, která si zaslouží dobré rozhodnutí." Jak to vidíte vy?

Kissáci, co si myslíte o sundávání prezidenta ze stěn škol a úřadů, na protest proti amnestii? Jako prvním s tím načali starostové na zlínsku. Igor Doležal

I have day every day waiting for you, darling don't be afraid, I have love you Thousand a years, I love you for a Thousand years.... #Amnesti

Přemýšlím, jestli by se u nás vůbec dala sestavit amnestie tak, aby nemohla být kritizována jako účelová. Veřejně citlivých kauz je tolik, že tam vždy nějaké spadnou.

Żeby była jasność w sprawie, norweskich skoczków narciarskich oraz Szmita i Ammana okradli w Wiśle Czesi objęci amnestią Klausa. Kto się z tym nie zgadza, nie jest prawdziwym Polakiem. A wiemy wszyscy że Ziobro, Kamiński oraz Kaczyński tylko czekają na takich, których publicznie można skazać na banicję.

Premiér se nám snaží vysvětlit podpis pod amnestií. V telefonu prý rozumněl travestie a myslel, že se chystá večírek.

Avatara nikdo nemá za prezidenta .A nemusel by viset v každé třídě.Je to přežitek.

Volte si koho chcete, jen ne prosím Vás Franze, jen to ne. Kdo ho chce volit tak se asi nepodíval ani na jednu televizní debatu a jestli ano pak mi prosím napište důvod..

Jak dnešní třetí prezidentskou debatu hodnotíte? V článku postupně doplníme shrnutí hlavních výroků kandidátů k jednotlivým tématům.

... Kdyby se přitom Vlastník před českou justicí dál skrýval, amnestie by se ho nijak nedotýkala. Takto bude podobně jako dalších sedm ex-manažerů fondu osvobozen. ...

Hmmm, tak ten s amnestií určitě nepočítal... :/ Humáč!

Do háje s amnestií i s Klausem! přijdu si jak totalitním státě.

Už ho to asi venku nebavilo.... tak náhodou se vrátil těsně před amnestií.......... kdyby se nevrátil, amnestie se na něj nevztahuje

AFA k amnestiím: "Naprostá většina příslušníků neonacistické scény se do vězení nedostává za politické aktivity, ale za opilecké násilí, loupežná přepadení, krádeže, podvody.

Tady budou brát exekutoři slušným a pracovitým lidem majetek a existenci, protože se díky státu a podvodným firmám dostali do nesnází a zlodějům požehná hlava státu amnestiíí ..... národe, lidé, práce není, jistota není, bída roste a zloději se smějí.....

Je komické pozorovat komunistickýho spratka Dienstbiera jak se odkazuje na Beneše a Masaryka :D

Ať je to jak je to, Franz prostě mele blbosti...

V absurdistánu jak je Česká republika je to úplně normální. Čemu se ještě divíte...

Dnes jsem slyšel krásný vtip: Sejde se Klaus a Obama. Klaus se ptá Baraka: "Pane Obama, kolik vás v USA nenávidí lidí?" Obama se zamyslí a řekne: "Asi deset milionů." Klaus zakroutí nevěřícně hlavou a řekne: "Hm, tak koukám, že to je všude stejný."

Amnesti 2013 IX Kdybych byl na jeho místě, zvážil bych rezignaci, poradce potrestal přísně a šel na penze štaci

Pokora Gdy nie wiem czyniąc co złe a co dobre, zerknę w sumienie bo ono w tym mądre, głowiąc się nad tym co komuś zrobilem, pytam czy dla mnie było by to miłe. Działając łatwo uczucia wypaczyć, głowa jak prawnik wszystko wytłumaczy, ale uczciwość w jednym tkwi sposobie, nie czyń drugiemu co niemiłe tobie. Mam prawo błądzić lecz wyciągam wnioski, by nie pozostać w swym błędzie beztroskim, kiedy mi życie amnestię ogłasza, mowię dziękuję i mówię przepraszam. Nieważne często czyja była racja, w uczuciach szkodzi zwykle dyplomacja, a wbrew pozorom pokora jest siłą, która pozwala brać i dawać miłość.

Asi přicestoval z budoucnosti, protože jinak neni možný, aby se o té amnestii předem dozvěděl. Není přece možný, aby se český prezident kamarádil s tuneláři a zločinci, tomu nevěřím!

Jasná není, je v rozporu s Ústavou a Listinou a vysvětlovat to budeš muset Kikino před Ústavní soudem ČR. Stížnost jsem podal a jsi tam veden jako účastnik řízení. Takže dostaneš předvolání.

Nemůžu si pomoci, ale mám pocit že Klaus anmesii v tomto čase dal i proto, aby v období, kdy by hlavními hvězdami měli být osoby kandidující na prezidenta, byl nejsledovanější osobou on sám...

Tomáš Hanák na videích, které kolují internetem, dobře zatápí dvěma favoritům prezidentské volby. Zítra ho budeme mít na on-line chatu. Neváhejte a ptejte se.

Já už s tou amnestií nemůžu... mýlit se je lidské, odpouštět božské, snad nám tedy Klaus odpustí...

Někteří tuneláři se vrátily domů před vánocemi,aby dostaly amnestií a věděly to do předu jen Top 09 a další kreténi z vlády o tom nevěděly .Tahaj lidem za nos a dělaj pořád zezesebe debily a lidi jim to žerou jak proti tomu bojujou.

Já s amnestií souhlasím i s vědomím těch excesů. Klause rád nemám, Svobéodné nevolím, ale nechci žít ve státě, kde se o vině a trestu rozhoduje na základě znění headlajnů v Blesku. Myslím, že kauza Vítkov byla mementem.

Rozhodně nesouhlasím s amnestií a přála bych si, aby byl tento dobrý skutek po zásluze potrestán.

Ve Francii začal tradiční povánoční výprodej. Obchody přitom neobrážejí jen místní. Například do Paříže se sjíždějí lidé z celé Evropy. Chystáte se také vyrazit mimo republiku za slevami? Myslíte si, že se za nimi vyplatí cestovat tak daleko? Na jakou největší slevu jste již narazili?

Zřejmě pro mě jediná rozumná varianta pro páteční volby prezidenta, žádná komunistická minulost, solidní vystupování a skromnej člověk, zřejmě už mám vyřešenej rébus.

Nějaké nápady na video? Beru i šílenosti... :D

Obžalovaný tunelář se vrátil dva týdny před amnestií. Je všechno jenom náhoda? 09 / 01 / 2013 Ani ne dva týdny před vyhlášením prezidentské amnestie se po osmi letech skrývání před spravedlností vrátil náhle z ciziny do Česka jeden z hlavních aktérů tunelu ve fondech Trend a Mercia, z nichž zmizelo 1,4 miliardy korun.

Já denně zažívám kolem sebe a v médiích tolik agresivity, že to amnestie zdaleka nedosahuje. Já mám z agresivity neustále strach a amnestií se to nijak nezhoršilo. To co jsem již zažil a to co vidíme kolem sebe, to je zatím stále mnohem horší než následky amnestie.

Dneska byla teda ledovka. To asi tou amnestií... :-D

Amnestie Václava Klause rozbouřila společnost. Petici proti ní na internetu podepsalo přes sto tisíc lidí a svolávají protestní pochod, někteří starostové sundávají portréty prezidenta ze zdí a pře se odborná veřejnost. Sociologové tvrdí, že právě amnestie povolila ventil dlouhodobě přetlakované společnosti.

S amnestií nemusí každý souhlasit, ale je to prezidentovo nezpochybnitelné právo a jelikož je to hlava našeho státu, měli bychom ho respektovat. Sundávání jeho portrétů ze zdí a ústavní stížnosti mi přijdou opravdu přehnané. Švejkujeme za každou cenu, nepřijde vám?

Já si prostě neumím představit koho více slušného,chytreho a reprezentativního by jste chtěli... Tak prosím otevřete oči, více to komentovat nebudu...

Myslim ze ti, co maj plnou pusu klausovo velezrady kvuli amnestii by si meli vytahnout hlavy ze zadku. kolikpak z nich rvalo na havla, ze je vlastizradce? kolik mtvych pokojnych obcanu uz ma na svedomi tahle amnestie, v porovnani s tou havlovo? maj snad zivoty tehdejsich obeti mensi cenu, nez par zasmelenejch a odpustenejch milionu?

Senátor za ČSSD Miroslav Antl tvrdí, že za amnestií může být zlý úmysl a že by to bylo na velezradu. To je vážně zábavné. Vzpomněl jsem si na svůj článek o Antlovi z roku 2008, kdy kandidoval do Senátu.

V Přerově brutálně znásilňuje mladý rom s nožem. Je již 7 obětí, co se nahlasilo a nechapu proč policie o tom neinformuje.

,,Vy hlupáci,vy nemáte mít názor,vy mě máte uctívat,obdivovat ,zbožňovat .Kdo vy jste,že mě kritizujete!Já jedu dál a vy mi můžete..."

Nerad to říkám přátelé, ale cítím že kritika Klausových amnestií je útokem na mne....

Nesouhlasím s amnestií,ale když už pustí hromadu lidí ze kterých většina jsou zmrdi,kteří nevydrží venku pár dní bez toho aby něco provedli,tak proč by nemohli pustit i jeho!

Prezidenta sundalo ze stěny již 600 obcí. Hrad: Je to pokleslé K protestu starostů, kteří vyjadřují nesouhlas s prezidentskou amnestií sundáváním portrétů Václava Klause ve svých úřadech, se k dnešnímu odpoledni připojilo asi 600 starostů. Ozvaly se také různé instituce, sdělil jeden z iniciátorů akce, starosta Želechovic nad Dřevnicí na Zlínsku Michal Špendlík. jkz

že vás Klaus nasral amnestií.......když to udělal Havel,jak jste jásali......a to šli do civilu horší hovada......jste prostě darebááácííííííííí.............

Jak vidím reakce národa na Klausovu amnestii: Je to jako, když otec, který léta ignoroval svou dceru, se rozhodne se s ní sblížit a přinese ji k dvacetinám velkého, růžového plyšáka a ona místo toho, aby se radovala a s láskou ho objala, vyrve se mu z náručí a hystericky křičí "nenávidím tě! nenávidím tě!", bohužel nejen kvůli tomu, že je alergická na plyš...

Ὦ ξεῖν’, ἀγγέλλειν Λακεδαιμονίοις ὅτι τῇδε κείμεθα, τοῖς κείνων ῥήμασι πειθόμενοι. Poutníče, zvěstuj Lakedaimonským že my tu mrtvi ležíme, jak zákony kázaly nám.

Kdo nesouhlasíte s Klausovou "Prezidentskou novoroční amnestií" a máte ve čtvrtek navečer čas, přijďte se zúčastnit pochodu jako vyjádření nesouhlasu..

Krom toho, že byl vždy samolibým a bezohledným egoistou, přidává se na vrub našeho nesvéprávného prezidenta s postupem času i stařecká demence. Pochopitelně, že svou amnestií osvobodil své kamarádíčky a "vypral" co si nakradl, ale kdyby nebyl dementní, určitě by nekvákal to o útoku médií na svou osobu...no a to je podle mě přesně ta situace, kdy zabít, je málo!

Amnesty definitions

noun

the formal act of liberating someone

See also: pardon

noun

a warrant granting release from punishment for an offense

See also: pardon

noun

a period during which offenders are exempt from punishment

verb

grant a pardon to (a group of people)